<dd id="my8eg"></dd>
 • <nav id="my8eg"></nav><nav id="my8eg"><strong id="my8eg"></strong></nav>
 • <nav id="my8eg"><nav id="my8eg"></nav></nav>
  • 管理序列
   總經理
   副總經理
   總經理助理
   經理
   副經理
   經理助理
   主管
   高級職員
   中級職員
   初級職員
  • 工程技術序列
   教授級高極工程師
   高級工程師
   中級工程師
   助理工程師
   技術員
  • 技工序列
   教授級高級技師
   高級技師
   中級技師
   助理技師
   技工
  • 財務審計

   高級會計師(高級審計師)
   會計師(審計師)
   專員
  • 人力資源
   高級經濟師
   (高級人力資源師)
   經濟師
   (人力資源師)
   助理經濟師
   (助理人力資源師)
   專員
  • 物資
   高級經濟師
   (高級物流師)
   經濟師
   (物流師)
   助理經濟師
   (助理物流師)
   專員
  • 經營
   高級經濟師
   經濟師
   助理經濟師
   專員
  • 行政
   高級經濟師
   (高級秘書)
   經濟師
   (秘書)
   助理經濟師
   (初級秘書)
   專員
  • 法律證券
   高級顧問
   顧問
   初級顧問)
   專員
  • 外事
   高級翻譯
   翻譯
   初級翻譯
   專員
  狠狠的鲁2018最新版